BJA is een onafhankelijk en deskundig bureau dat bemiddelt en adviseert in moeilijke kwesties van gemeenten en andere lagere overheden, met name wat betreft de rechtspositie en het functioneren van burgemeesters, college en raad.