Profiel


Legal Opinion is een onafhankelijke en deskundig bureau dat gespecialiseerd is in vraagstukken en geschillen van juridische aard inzake het openbaar bestuur, zoals:

 • integriteitskwesties
 • bestuurlijke en democratische geschillen
 • gemeenterechtelijke geschillen, en
 • andere ingewikkelde juridische vraagstukken Onze dienstverlening is er steeds op gericht om gerechtelijke procedures te voorkomen en geschillen buitengerechtelijk te beëindigen.Wij bieden het alternatief voor de te lange duur van officiële procedures.

  In plaats daarvan bieden wij u de keuze uit een gevarieerd palet van probleemoplossing, zoals
 • mediation,
 • arbitrage,
 • vrijblijvend of bindend advies,
 • ‘legal opinion’ en
 • buitengerechtelijke geschilbeslechting.

  Op al deze terreinen en in al deze geschillen bieden wij onze persoonlijke en vertrouwelijke bemiddeling aan middels onderhandeling, juridische opinie en (bindende) beoordeling.
 •