BJA bemiddelt en adviseert in moeilijke kwesties van gemeenten en andere lagere overheden, met name wat betreft het functioneren van college en raad.

Het kantoor is een onafhankelijk en deskundig bureau dat gespecialiseerd is in vraagstukken en geschillen van juridische aard inzake het openbaar bestuur, zoals:

  • integriteitskwesties
  • bestuurlijke en democratische geschillen
  • gemeenterechtelijke geschillen
  • bestuursrechtelijke procedures, en
  • andere ingewikkelde juridische vraagstukken

De dienstverlening van BJA is steeds gericht op het voorkomen van gerechtelijke procedures door geschillen buitengerechtelijk te beƫindigen.
Zij geschiedt in principe steeds persoonlijk door prof. em. A.Q.C. Tak. Prof. Tak beschikt over tientallen jaren van ervaring als hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht en als plaatsvervangend raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Zijn specialiteiten zijn bevoegdheidskwesties, integriteitsvraagstukken, democratische verhoudingen, overheidsovereenkomsten en bestuursrechtelijke procedures.

Veel geschriften en handboeken staan op zijn naam, waaronder:

  • Nederlands administratief procesrecht (W.E.J. Tjeenk Willink 1983; samen met prof. J.B.J.M. ten Berge)
  • De overheid in het burgerlijk recht (Vuga 1998)
  • Democratie; in relatie tot recht en politiek (Kluwer 2007)
  • Het Nederlands bestuursprocesrecht (Sdu 2002; zesde druk Wolf LP 2019)