Op de dienstverlening door Legal Opinion zijn de Algemene Voorwaarden en Gedragsregels van BJA van toepassing.

Gaarne wordt op verzoek een exemplaar ter beschikking gesteld

(Tel. 043-3581006, of mail: bja.legal.opinion@gmail.com)