In de Algemene Voorwaarden van BJA vindt u de uitgewerkte regelingen van BJA inzake:

 • Gedragsregels
 • Offertes
 • Opdrachten
 • Duur, wijziging en beëindiging
 • Uitvoering
 • Personeelsinzet
 • Informatieverwerking en –verstrekking
 • Tarieven en kosten
 • Aansprakelijkheid
 • Bijzondere contractvormen, zoals
 • Duurcontracten
 • ‘EHBO-contracten’ (m.n. voor advocatuur)
 • Geschillen en toepasselijk recht

Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden