Antonius Quirinus Cornelis Tak (Luyksgestel, 25 december 1942) is een van de grondleggers van de Maastrichtse School en een van Nederlands meest vooraanstaande kenners van het bestuursprocesrecht. Hij is voormalig hoogleraar aan de Universiteit Maastricht van (1984 tot 2008) en raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011).

Hij staat bekend om zijn ernstige kritiek op het bestuursprocesrecht, dat de rechter zich te veel bezighoudt met formele aspecten, en niet met de inhoudelijke kant van het geschil. Tak heeft deze kritiek in verschillende werken geuit. In zijn omvangrijke standaardwerk Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk in 2002, (thans vijfde druk van 2014, WLP Nijmegen; 5 delen) uit Tak forse kritiek op het gebrek aan rechtsbescherming in het bestuursrecht. Dit kwam hem te staan op een reactie van premier Balkenende en de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken, wat weer leidde tot Kamervragen en uiteindelijk een oordel van de Nationale Ombudsman, die Tak op 24 augustus 2004 in het gelijk stelde.

Tak’s belangrijkste publicaties zijn:

 • Het huisrecht – Hoenderloo : (ac. proefschrift 1973)
 • Overheidsbestuur en privaatrecht – Samsom 1978
 • Bevoegdheidsafbakening van de AROB-rechter; kunstig of gekunsteld? – Inaugurale rede Maastricht, Kluwer 1984
 • Het Nederlands administratief procesrecht, delen 1 en 2, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983 (samen met prof. mr. J.B.J.M. ten Berge, Utrecht)
 • Hoofdlijnen van het Nederlands administratief procesrecht, met J.B.J.M. ten Berge – W.E.J. Tjeenk Willink 1987 (drie drukken)
 • De Algemene wet bestuursrecht : het nieuwe bestuursprocesrecht – W.E.J. Tjeenk Willink 1992 (drie drukken)
 • Hoofdlijnen van het Nederlands bestuursprocesrecht – W.E.J. Tjeenk Willink 1995
 • De overheid in het burgerlijk recht – VUGA 1997
 • Spectraal recht? : de bevoegdheidsuitoefening door de overheid als rechtsfeit, met Linden, E.C.H.J. van der – Sdu Uitgevers 1998
 • De overheid in het maatschappelijk rechtsverkeer – SDU 1999
 • Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk – Sdu 2002 (vijf drukken)
 • De Maastrichtse School; uittreerede Maastricht 2008, WLP Nijmegen

Professor Tak bekleedde vele functies, waaronder diverse rechtsprekende. Zijn voorkeur is het voorkomen en informeel regelen van geschillen met de overheid, in plaats van deze te formaliseren en in rechte uit te procederen.