BJA biedt het alternatief voor de te lange durende officiële procedures. Op alle terreinen van overheidsgeschillen bieden BJA persoonlijke en vertrouwelijke bemiddeling aan in de vorm van onderhandeling, juridische advisering en (bindende) beoordeling.

Het aanbod omvat:

  • deskundige advisering
    en/of
  • directe geschilbeslechting

Naar voorkeur kan hiertoe een keuze worden gemaakt uit:
(deskundige adviezen):

  • Gemeenschappelijk dan wel vertrouwelijk Advies, of
  • Gemeenschappelijke dan wel vertrouwelijke Opinie,

Of voor één van de volgende vormen van bemiddeling:
(directe geschilbeslechting):

  • Mediation
  • Arbitrage, of
  • Bindend Advies,

In de adviespraktijk richt BJA Legal Opinion zich op advisering in ingewikkelde vraagstukken aan overheden, advocatuur en organisaties of bedrijven. Die advisering dient met name de waarborging van deugdelijke besluitvorming en afspraken, het voorkómen van procedures, of het buitengerechtelijk beslechten van geschillen.

Belangrijke probleemgebieden zijn bestuurlijke geschillen, integriteitskwesties en vormgeving van diverse samenwerkingsvormen.