Een exemplaar van het Huisreglement van BJA inzake de omgang met vertrouwelijke gegevens met cliënten en derden wordt eveneens op verzoek gaarne verstrekt