Een exemplaar van ons Huisreglement inzake de omgang met vertrouwelijke gegevens met cliënten en derden wordt eveneens gaarne op verzoek verstrekt.