Algemeen

Legal Opinion bemiddelt en adviseert in alle mogelijke kwesties van gemeenten en andere lagere overheden, zowel wat betreft het functioneren van dagelijks bestuur en raad, als wat betreft ambtelijke posities, contracten, regelgeving en beschikkingen.

De dienstverlening geschiedt uitsluitend door gespecialiseerde deskundigen, door of onder leiding van prof. mr. A.Q.C. Tak, emeritus hoogleraar in het recht, in het bijzonder in het staatsrecht en in het bestuursrecht te Maastricht

Kantoor

Humcovenderveld 2
6231 HW Meerssen
t: 043-3581006
f: 043-3581007
m: 06-18204271 (prof. Tak)

E-mail

bja.legal.opinion@gmail.com