Onpartijdig en deskundig bestuurlijke oordeel

Legal Opinion is een onafhankelijke en deskundig bureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van vraagstukken en geschillen van juridische aard inzake het openbaar bestuur.

Overheden, zowel als bedrijven en particulieren, maken al decennia lang gebruik van onze dienstverlening om gerechtelijke procedures te voorkomen dan wel deze buitengerechtelijk te beëindigen.

Wij bieden een alternatief voor de te lange duur van olfficiële procedures. Ook geven wij advies en beoordeling in moeilijke vraagstukken van democratische en bestuurlijke aard.

Wij bieden daarbij keuze uit een gevarieerd palet van probleemoplossing, zoals mediation, arbitrage, vrijblijvend of bindend advies, ‘legal opinion’ en buitengerechtelijke geschilbeslechting.