BJA-Legal Opinion (‘BJA’) is een onafhankelijk en deskundig bureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van problemen en regelen van juridische geschillen inzake openbaar bestuur.

BJA  adviseert en bemiddelt in moeilijke kwesties van gemeenten en andere lagere overheden, met name wat betreft het functioneren van burgemeesters, college en raad.

Het kantoor is gespecialiseerd in vraagstukken zoals:

 • integriteitskwesties
 • bestuurlijke problemen
 • democratische geschillen
 • gemeenterechtelijke geschillen
 • bestuursrechtelijke procedures, en
 • andere ingewikkelde juridische vraagstukken.

De dienstverlening van BJA is steeds gericht op het voorkómen van gerechtelijke procedures en het beëindigen van geschillen buiten rechte.
Zij geschiedt in principe steeds door prof. em. A.Q.C. Tak persoonlijk.

Prof. Tak beschikt over ervaring als hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht van 1993 tot 2008 aan de Universiteit van Maastricht. Procesrechtelijke ervaring deed hij op van 1984 tot 2011 als plaatsvervangend raadsheer in de Centrale Raad van Beroep.

Zijn specialismen zijn:

 • bevoegdheidskwesties
 • integriteitsvraagstukken
 • democratische verhoudingen
 • overheidsovereenkomsten en
 • bestuursrechtelijke procedures.

Veel geschriften en handboeken staan op zijn naam, waaronder:

 • Nederlands administratief procesrecht (W.E.J. Tjeenk Willink 1983; samen met prof. J.B.J.M. ten Berge)
 • De overheid in het burgerlijk recht (Vuga 1998)
 • Democratie; in relatie tot recht en politiek (Kluwer 2007)
 • Het Nederlands bestuursprocesrecht (Sdu 2002; zesde druk Wolf LP 2019)

Lezingen

In nader overleg verzorgt prof. Tak ook lezingen.